O Firmie

Firma „SIR” powstała w 1995r. w Katowicach początkowo jako spółka cywilna, a od 2003r. jako samodzielne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SIR” – zarządzane przez właściciela Jana Sklorz.
Od samego początku swej działalności związani jesteśmy z branżą wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (HVAC).

Specjalizujemy się w wykonywaniu różnego typu systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z chłodnictwem i ogrzewaniem oraz pełną automatyką na terenie aglomeracji województwa śląskiego i województw bezpośrednio z nim sąsiadującymi.
Posiadamy bogate i zróżnicowane doświadczenie wykonawcze o czym świadczą zrealizowane przez nas inwestycje (obiekty handlowe, produkcyjne, budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, komunalne, sanitarno wodne, technologiczne).

Wykonywane prace realizujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą niezbędne uprawnienia wykonawcze oraz wyspecjalizowaną kadrą monterów wraz z odpowiednim zapleczem sprzętowym umożliwiającym wykonywanie prac, przy zachowaniu ich najwyższej jakości.

Naszym celem i ambicją jest realizacja powierzonych nam zadań w tempie dostosowanym do wymagań budowy.
Dewiza naszej firmy to rzetelność businessowa wobec zamawiających jak i poddostawców.
Kierujemy się zasadami uczciwości i zdrowej konkurencji.

więcej »